Panhead-Neuaufbau-Auspuffanlage

Panhead Baujahr 1952 Hot Stuff H-D Salzburg Custom Bike Harley 1923

Hot Stuff H-D Salzburg Custom Bike Panhead für Messe Tulln 2023